Що нового у Законі України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів»

Дата: 25.01.2024 15:50
Кількість переглядів: 211

Фото без опису16 січня 2024 року прийнято важливі зміни до Закону України “Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів”, які стосуються порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку. 

Цей Закон встановлює правові та організаційні принципи створення та функціонування Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Він регулює відносини у сфері державної реєстрації громадян України, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України на період особливої потреби для виконання завдань із забезпечення оборони держави. Також цей Закон регламентує відносини осіб, які приписані до призовних дільниць, включаючи призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Розглянемо детальніше що саме передбачають оновлення:

Зміни до положення про основні засади ведення Реєстру

Згідно змін Статті 3 до основних засад ведення Реєстру додається положення щодо ідентифікації осіб, які мають брати участь у військових обов’язках, а також  оформлення, видачу, обмін, передачу, анулювання, повернення та визнання недійсними документів військового обліку громадян України із використанням засобів Реєстру.

Зміни до положення про внесення відомостей до Реєстру

Згідно змін Статті 6, окрім персональних та службових даних, до Реєстру заносяться і зберігаються дані про потребу в комплектуванні особовим складом Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, крім інформації, що становить державну таємницю.

Зміни до положення про внесення персональних даних

Згідно змін Статті 7 доповнено перелік про персональні дані призовника, військовозобов’язаного та резервіста такими пунктами, як номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти, відомості про статус ветерана війни, відомості про володіння іноземними мовами, відомості про дозвільні документи про право на володіння та користування зброєю та інші пункти, які ви можете переглянути у Таблиці 1, що розміщена в кінці статті.

Зміни до положення про внесення службових даних

Згідно змін Статті 8 уточнено та розширено перелік відомостей  про призовника, військовозобов’язаного та резервіста (службових даних) про виконання військового обов’язку, проходження військової служби, військово-облікові ознаки, висновок щодо медичного огляду, альтернативну службу та участь у бойових діях, а саме:

  1. виконання військового обов’язку та проходження військової служби;
  2. військово-облікові ознаки, перелік яких визначається Порядком ведення Реєстру, затвердженим Держателем Реєстру;
  3. висновок (рішення) про проходження медичного огляду (військово-лікарської експертизи);
  4. проходження громадянином України альтернативної (невійськової) служби відповідно до Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу»;
  5. відомості про участь у бойових діях.

Зміни до положення про формування Реєстру

Згідно змін Статті 13 персональні та службові дані призовника, військовозобов’язаного та резервіста передаватимуться до Реєстру не лише Центральною виборчою комісією, а й податковою та міграційною службою автоматично шляхом електронної взаємодії стосовно усіх громадян України віком від 17 до 60 років.

Зміни до положення про Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста

Додано Статтю 141, яка містить визначення електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста та порядок доступу, параметри використання електронного кабінету, перелік відображуваних даних та послуг, які доступні через цей інтерфейс.

Ознайомитись зі змінами закону пропонуємо переглянувши порівняльну таблицю 1.

Було Стало

Стаття 3. Основні засади ведення Реєстру.

1. Основними засадами ведення Реєстру є:

1) обов’язковість внесення до Реєстру передбачених цим Законом відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

2) повнота та актуалізація відомостей Реєстру; 3) захищеність Реєстру та внесених до нього відомостей – держава гарантує захист бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, незаконного використання відомостей Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення.

Стаття 3. Основні засади ведення Реєстру.

1. Основними засадами ведення Реєстру є:

1) обов’язковість внесення до Реєстру передбачених цим Законом відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

2) повнота та актуалізація відомостей Реєстру;

3) захищеність Реєстру та внесених до нього відомостей – держава гарантує захист бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, незаконного використання відомостей Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення.

4) ідентифікація призовників, військовозобов’язаних та резервістів, оформлення, видача, обмін, пересилання, вилучення, повернення державі та визнання недійсними документів військового обліку громадян України.

2. Оформлення документів військового обліку громадян України здійснюється із використанням засобів Реєстру.

Стаття 6. Відомості Реєстру.

 

1. До Реєстру заносяться та зберігаються в базі даних Реєстру такі відомості про призовників, військовозобов’язаних та резервістів:

1) персональні дані;

2) службові дані.

2. Згода призовників, військовозобов’язаних та резервістів на обробку їхніх персональних даних для цілей Реєстру не потрібна.

3. У разі відсутності окремих відомостей до Реєстру вноситься відмітка про їх відсутність.

4. Органам ведення Реєстру забороняється збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості, не передбачені цим Законом.

Стаття 6. Відомості Реєстру.

 

1. До Реєстру заносяться та зберігаються в базі даних Реєстру такі відомості:

1) персональні дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

2) службові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

3) дані про потребу в комплектуванні особовим складом Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, крім інформації, що становить державну таємницю.

2. Згода призовників, військовозобов’язаних та резервістів на обробку їхніх персональних даних для цілей Реєстру не потрібна.

3. У разі відсутності окремих відомостей до Реєстру вноситься відмітка про їх відсутність.

4. Органам ведення Реєстру забороняється збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості, не передбачені цим Законом.

Стаття 7. Персональні дані призовника, військовозобов’язаного та резервіста.

 

1. До персональних даних призовника, військовозобов’язаного та резервіста належать:

1) прізвище;

2) власне ім’я (усі власні імена);

3) по батькові (за наявності);

4) дата народження;

5) місце народження;

6) стать;

7) місце проживання та місце перебування; Норма відсутня

8) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження);

8) відомості про сімейний стан особи та членів її сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), а також дітей);

9) реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);

9 ) відомості про громадянство;

10) відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;

11) відомості щодо визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності);

12) відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада);

13) реєстраційний номер облікової картки платника податків;

14) відцифрований образ обличчя особи;

15) відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;

16) відомості про освіту та спеціальність;

17) відомості про стан здоров’я (у тому числі про встановлення, зміну групи інвалідності), що збираються з метою визначення придатності для виконання військового обов’язку;

18) відомості про притягнення до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення); Норма відсутня

19) відомості про розгляд судом кримінальної справи, вирок, що набрав законної сили;

20) відомості про наявність (відсутність) судимості;

21) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

22) відцифрований образ обличчя особи (за наявності).

Стаття 7. Персональні дані призовника, військовозобов’язаного та резервіста.

Перелік персональних даних призовника, військовозобов’язаного та резервіста, які вносяться до Реєстру доповнено даними:

7) номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти;

15) відомості про дату та мету виїзду за межі України та дату повернення на територію України;

18) дата і номер, короткий зміст протоколу та/або постанови щодо особи у справі про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

22) відомості про статус ветерана війни;

23) відомості по володіння іноземними мовами;

24) відомості про дозвільні документи про право на володіння та користування зброєю;

25) відомості про проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації;

26) відомості про документи, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну;

27) відомості про документи, оформлені для виїзду за кордон на постійне проживання, або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну;

28) відомості про посвідчення водія на право керування транспортним засобом;

29) відомості про посвідчення тракториста-машиніста на право керування тракторами;

30) відомості про суднові документи, міжнародні посвідчення на право управління прогулянковим судном та посвідчень судноводія малого судна або водного мотоцикла, а також документів, що надають право управління прогулянковим судном, малим судном, водним мотоциклом, відомості про посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання або іншого раніше виданого документа, що підтверджує кваліфікацію члена палубної команди судна внутрішнього плавання;

31) відомості про свідоцтва пілотів для некомерційної та комерційної діяльності;

32) відомості про рішення, що підлягають примусовому виконанню – виконавчі документи;

33) відомості про осіб зниклих безвісти.

Стаття 8. Службові дані призовника, військовозобов’язаного та резервіста.

 

1. До службових даних призовника, військовозобов’язаного та резервіста належать відомості про виконання ним військового обов’язку та військово-облікові ознаки, перелік яких визначається Порядком ведення Реєстру, затвердженим володільцем Реєстру.

Стаття 8. Службові дані призовника, військовозобов’язаного та резервіста.

 

1. До службових даних призовника, військовозобов’язаного та резервіста належать відомості про:

1) виконання військового обов’язку та проходження військової служби;

2) військово-облікові ознаки, перелік яких визначається Порядком ведення Реєстру, затвердженим Держателем Реєстру;

3) висновок (рішення) про проходження медичного огляду (військово-лікарської експертизи);

4) проходження громадянином України альтернативної (невійськової) служби відповідно до Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу»;

5) відомості про участь у бойових діях.

Стаття 13. Формування Реєстру.

 

1. Для формування бази даних Реєстру Центральна виборча комісія одноразово подає володільцю Реєстру відомості, передбачені статтею 7 цього Закону, стосовно усіх громадян України віком від 18 до 60 років.

2. Відомості про громадян України, які не є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами, знищуються суб’єктами Реєстру відповідно до Порядку ведення Реєстру, затвердженого володільцем Реєстру.

Стаття 13. Формування Реєстру.

1. Для формування бази даних Реєстру Центральна виборча комісія, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, подають шляхом електронної взаємодії Держателю Реєстру відомості, передбачені статтею 7 цього Закону, стосовно усіх громадян України віком від 17 до 60 років.

2. Відомості про громадян України, які не є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами, знищуються суб’єктами Реєструвідповідно до Порядку ведення Реєстру, затвердженого Держателем Реєстру.

3. Реєстр наповнюється відомостями, визначеними статтею 6 цього Закону, шляхом отримання їх за допомогою електронної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (в тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи, перелік яких визначений частиною третьою статті 14 цього Закону.

Норма відсутня

Стаття 14. Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста

1. Електронний кабінет – програмний інтерфейс Реєстру призначений для відображення відомостей про призовника, військовозобов’язаного, резервіста, які містяться у Реєстрі. 

2. Порядок та параметри доступу до електронного кабінету, перелік відомостей, які відображаються, а також перелік послуг, які надаються призовнику, військовозобов’яза- ному, резервісту через електронний кабінет, визначається Порядком ведення Реєстру, затвердженого Держателем Реєстру.

Джерело інформації: https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi...


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних