ГУ ДПС у Київській області інформує

Дата: 13.12.2021 15:23
Кількість переглядів: 264

На Київщині відбулось чергове засідання Громадської ради при ГУ ДПС у Київській області

На Київщині відбулось чергове засідання Громадської ради при ГУ ДПС у Київській області. Участь у заході взяли заступники начальника Олександр Загорський та Володимир Луговський.

Під час роботи обговорили підсумки роботи органів ГУ ДПС у Київській області за січень-листопад 2021 року. Про це детально розповіла начальник управління координації та моніторингу доходів бюджету  ГУ ДПС у Київській області Анна Топка. Іншою важливою тему для представників громадськості стали питання податкової амністії та кампанії добровільного декларування активів, що наразі триває в Україні. Євген Юрчук, заступник начальника управління податкового адміністрування фізичних осіб, підкреслив, що участь у кампанії є цілком добровільною. Про новації податкового законодавства, зокрема, Закон України №5600, учасникам розповіли Анна Топка та начальник управління супроводження судових справ Дмитро Павлович.

«Нам була і залишається важлива співпраця з громадськістю. Саме тому ми завжди готові чути і вчасно реагувати на проблеми, що виникають, адже податкове законодавство досить багатогранне. Від вдалої взаємної комунікації залежить і комфорт громадян, і ефективне виконання податківцями своїх функцій», - зазначив Олександр Загорський.  


Термін подання ФОП - платниками ЄП І і ІІ груп заяви щодо періоду щорічної відпустки або терміну втрати працездатності

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Контролюючими органами здійснюється нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів -  норма передбачена п.295.5 ст.295 ПКУ.

Суми єдиного податку, сплачені відповідно до п. 295.5 ст. 295 ПКУ, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку, а помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику податку на підставі його заяви про таке повернення, поданої протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми єдиного податку .

Інформація про період щорічної відпустки і терміни втрати працездатності з обов’язковим додаванням копії листка непрацездатності подається за заявою у довільній формі.

Окремого терміну подання заяви щодо періоду щорічної відпустки і терміну втрати працездатності нормами ПКУ не передбачено.

При цьому, з метою уникнення порушення терміну щодо сплати авансових платежів, рекомендуємо подавати до податкового органу заяву щодо періоду щорічної відпустки до початку відпустки, а заяву щодо терміну втрати працездатності з обов’язковим додаванням копії листка непрацездатності – одразу  після закінчення лікарняного.


Реєстр платників єдиного податку

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що платники податків для перевірки даних, зокрема, про дату (період) обрання/переходу на спрощену систему оподаткування або дату виключення з реєстру платників єдиного податку можуть використовувати сервіс «Реєстр платників єдиного податку», розміщений у відкритій та приватній частинах Електронного кабiнету, що знаходиться на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua.

Робота у приватній частині здійснюється з використанням електронного цифрового підпису (кваліфікованого електронного підпису), що сертифікований у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Інформація про юридичних осіб – платників єдиного податку четвертої групи у відкритій та приватній частинах Електронного кабінету відсутня. Набори даних про юридичних осіб – платників єдиного податку ІУ групи оприлюднюються на офіційному вебпорталі ДПС окремим файлом від основного Реєстру платників єдиного податку у форматі xlsx за посиланням: Головна/Відкриті дані/Рєстр платників єдиного податку.

У вказаному реєстрі не зазначається ставка єдиного податку для платників ІУ групи (юридичних осіб), оскільки ставка єдиного податку встановлюється залежно від категорії (типу) земель та їх розташування.


Повідомлення про прийняття працівника на роботу можна надіслати в Електронному кабінеті

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що Кодексом законів про працю  України встановлено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та  повідомлення про це відповідного органу ДПС,  відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України (далі - КМУ) -  ст.24 КЗПП. Ця норма діє з січня 2015 року.

Форму повідомлення про прийняття працівника на роботу затверджено Постановою КМУ від 17.06.2015 року  № 413 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»  (далі - Порядок № 413).

Порядком № 413 встановлено, що  повідомлення про прийняття працівника на роботу (далі – Повідомлення) подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою (крім повідомлення про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи, організації) до територіальних органів ДПС за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою, встановленою додатком до Порядку №413 до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:

-засобами електронного зв’язку з використанням кваліфікованого електронного підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронних довірчих послуг;

- на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

- на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

Для подання  Повідомлення в електронному вигляді здійснюється вхід до Електронного кабінету за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Доступ до приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету надається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або через Інтегровану систему електронної ідентифікації - id.gov.ua (MobileID та BankID).

Режим «Введення звітності» приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету забезпечує можливість створення платниками податкової, фінансової, статистичної звітності, звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в тому числі Повідомлення, підписання і подання такої звітності до контролюючих органів.

Для формування Повідомлення в режимі «Введення звітності» платник самостійно встановлює фільтр за параметрами: рік, період, щодо якого здійснюється звітування, за допомогою кнопки «Створити» обирає тип форми «J(F)30 Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Із запропонованого переліку форм обирає форму «J(F)3001001» Повідомлення про прийняття працівника на роботу», зазначає відповідний територіальний орган ДПС (регіон, район) в полі «Код ДПІ» (за замовчуванням встановлено орган ДПС за місцем основної реєстрації) та натискає кнопку «Створити».

Режим «Перегляд звітності» надає користувачу Електронного кабінету можливість переглянути подану звітність.

Вкладка «Вхідні документи» режиму «Вхідні/вихідні документи» надає доступ до квитанцій щодо приймання та обробки податкової звітності, інформаційних повідомлень, кореспонденції тощо, надісланої користувачу Електронного кабінету.

Для інформаційної підтримки та допомоги при користуванні Електронним кабінетом, відкрита та приватна частини Електронного кабінету містять режим «Допомога», в якому розміщено інструкцію користувача по кожному режиму Електронного кабінету.


Активи, які визнаються основними засобам

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що в податковому обліку основними засобами вважаються матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 20,0 тис. грн., невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 20,0 тис. грн. і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) - п.п. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України.


Посадові особи контролюючого органу не мають права розголошувати Інформацію, зазначену декларантом у одноразовій (спеціальній) добровільній декларації без письмової згоди такого декларанта

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що  відповідно до п. 17 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, відомості, що містяться у відповідних одноразових (спеціальних) добровільних деклараціях та доданих до них документах, подані згідно з підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, є конфіденційною інформацією та не підлягають розголошенню контролюючим органом, його посадовими особами без письмової згоди декларанта, крім випадків, коли це прямо передбачено законами або рішенням суду.

За розголошення такої інформації, у тому числі внаслідок службової недбалості або допуску до інформації інших осіб, які не мають такого права, а також незаконне використання таких відомостей посадові особи контролюючого органу, притягаються до цивільної, адміністративної, кримінальної та іншої відповідальності згідно із законом.


За яких умов здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування на суму членських внесків, перерахованих неприбутковим організаціям

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до Реєстру неприбуткових установ та організацій на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (крім неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика у такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону, та неприбуткових організацій, до яких застосовуються положення п.п.140.5.14 п. 140.5 ст. 140 ПКУ), у розмірі, що перевищує 4 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року - п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 ПКУ.

Зазначені вимоги не поширюються на сплату банком обов’язкових зборів відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» №4452-VI та на сплату платниками податку інших платежів, здійснення яких є обов’язковою умовою для проведення професійної діяльності відповідно до законодавства України.

Також положення п.п.140.5.9 п.140.5 ст.140 ПКУ не застосовується до безоплатно поставлених/переданих особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, товарів, за умови, що:

- такі товари на день укладення договору про їх закупівлю були включені до Переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів із охорони здоров’я, затвердженого Кабінетом Міністрів України,

- такі товари були придбані особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для виконання програм та здійснення централізованих заходів із охорони здоров’я.

Також положення п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 ПКУ не застосовується до безоплатно поставлених/переданих особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, товарів, за умови, що такі товари були придбані за кошти грантів/субгрантів для виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІД, туберкульозом та малярією в Україні відповідно до закону.

Отже, якщо платник податку на прибуток сплачує неприбутковій організації, яка відповідає вимогам п.133.4 ст.133 ПКУ та внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій, членські внески на безповоротній основі, то такий платник повинен збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму членських внесків у розмірі, який перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.


Як дипломатичним представництвам і консульським установам іноземних держав, розташованим на території України, стати на облік як платники ЄВ

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) є дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території України -     абз.6 п. 1 част.1 ст. 4 Закону України № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями.

Взяття на облік дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, розташованих на території України, контролюючим органом здійснюється за місцезнаходженням у день отримання від них заяви про взяття на облік платника ЄВ за формою №1-ЄСВ згідно з додатком 1 до Порядку  обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.11.2014 №1162.

Платникам ЄВ – дипломатичним представництвам і консульським установам іноземних держав, розташованим на території України, контролюючим органом наступного робочого дня з дня взяття на облік безоплатно надсилається (вручається) повідомлення про взяття їх на облік за формою № 2-ЄСВ згідно з додатком 3 до Порядку № 1162.


Платники Київщини забезпечили 11,8 млрд грн єдиного внеску

За повідомленням Олександра Загорського, платники Київщини забезпечили 11,8 млрд грн єдиного внеску на державне соціальне страхування за січень – листопад 2021 року. «Цьогорічний показник на 22%  перевищує суму, що надійшла на забезпечення соцгарантій у 2020 році. У грошовому еквіваленті це означає 2,1 млрд грн додаткових коштів», - зазначив Загорський.

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що з 01 грудня в Україні зростає розмір мінімальної заробітної плати, який становитиме 6500,0грн. Мінімальний розмір єдиного соціального внеску з 01.01.2021 року становив 1320,0 грн. (6000,0 грн. х 22 %), а з 01.12.2021 року,  в результаті збільшення  мінімальної заробітної плати, він становитиме 1430,0 грн. (6500,0 грн. х 22 %).

Зауважимо, що кожному працюючому громадянинові необхідно чітко усвідомлювати, що від своєчасної  і повної сплати єдиного внеску, нарахованого на його заробітну плату, залежить рівень соціальних виплат, а відтак - соціальної захищеності його у майбутньому. До страхового стажу зараховуються лише періоди, у яких ЄСВ не тільки нараховано, але й сплачено.

У разі не сплати роботодавцем єдиного внеску за найманих працівників, періоди, за які єдиний внесок не сплачено, не зарахуються до страхового стажу найманого працівника, а суми заробітної плати за такі періоди не братимуться до уваги при  розрахунку розміру пенсії.

Для того, щоб впевнитися  в нарахуванні та сплаті єдиного внеску роботодавцем, наймані працівники мають можливість звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду,  незалежно від місця проживання, або звернувшись  через  вебпортал  електронних  послуг Пенсійного  фонду України ( www.portal.gov.ua ).


Термін подання заяви 1-ПДВ при переході платника ЄП за добровільним рішенням на загальну систему оподаткування

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що у разі переходу осіб із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку на додану вартість, на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України у випадках, визначених главою 1 розд. XIV ПКУ, за умови, що такі особи відповідають вимогам, визначеним п. 181.1 ст. 181 ПКУ, реєстраційна заява подається не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ.

Якщо відбувається добровільна реєстрація особи як платника податку, то реєстраційна заява подається не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і складання податкових накладних.


Створювати Z-звіт за день, протягом якого розрахункові операції не проводились, лише здійснені операції «службове внесення» та «службова видача», не обов’язково

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що згідно з Порядком реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016, внесення чи видача готівки з місця проведення розрахунків повинні реєструватися через РРО або ПРРО з використанням операцій «службове внесення» та «службова видача», якщо такі внесення чи видача не пов’язані з проведенням розрахункових операцій:

- операція «службове внесення» використовується для реєстрації суми готівки, яка зберігається на місці проведення розрахунків на момент реєстрації першої розрахункової операції, що проводиться після виконання Z-звіту;

- операція «службова видача» використовується для реєстрації суми готівки, яка вилучається з місця проведення розрахунків та/або видається держателям електронних платіжних засобів.

Операцій з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів здійснюється СГ із використанням РРО або ПРРО у порядку, визначеному Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» №265 та нормативно-правовим актом Національного банку України з питань ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Тобто, операції «службове внесення» та «службова видача» не є розрахунковими операціями в розумінні Закону № 265.


Хто є декларантом нерухомості, яка належить кільком фізичним особам на праві спільної сумісної власності без поділу на частки?

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що об’єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування можуть бути нерухоме майно (земельні ділянки, об’єкти житлової і нежитлової нерухомості), що належить декларанту на праві власності (в тому числі на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності) і знаходиться (зареєстроване, є на обліку тощо) на території України та/або за її межами станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

Нагадаємо, що спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю – част.1 ст. 368 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ).

У разі виділу частки із майна, яке є у спільній сумісній власності, вважається, що частки кожного із співвласників у праві спільної сумісної власності є рівними, якщо інше не встановлено домовленістю між ними, законом або рішенням суду – част.2 ст. 370 ЦКУ.

Таким чином, кожен співвласник має право на декларування своєї частини об’єкта житлового нерухомого майна, придбаного за рахунок доходів, з яких не були сплачені, або сплачені не в повному обсязі податки і збори, з урахуванням норм ЦКУ.


 ГУ ДПС у Київській області

Фото без опису


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних