ГУ ДПС у Київській області інформує

Дата: 10.11.2021 13:52
Кількість переглядів: 360

 

Звернення щодо можливих фактів порушень на роздрібному ринку пального оперативно перевіряються

Одним із дієвих заходів очищення роздрібного ринку пального від нелегальної (стихійної) реалізації, а також реалізації пального з недотриманням нормативно-правових актів, що регламентують порядок його реалізації, є притягнення суб’єктів господарювання (у тому числі громадян) до адміністративної та кримінальної відповідальності з подальшим вилученням такої продукції.

ДПС постійно здійснює аналіз наявних баз даних, інформації висвітленої у засобах масової інформації. Особлива увага приділяється фактам, викладеним у зверненнях громадян, громадських організацій, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування. За результатами таких звернень невідкладно вживаються заходи щодо їх відпрацювання шляхом організації та проведення фактичних перевірок.

Для цього ДПС реалізовано електронний сервіс, який дає змогу покупцям товарів (послуг) здійснювати пошук і перегляд фіскального касового чека, який формується реєстратором розрахункових операцій (РРО).

Після здійснення покупки покупці мають можливість здійснити перегляд фіскального касового чека за допомогою електронного сервісу «Пошук фіскального чека», що функціонує у відкритій частині «Електронного кабінету», доступ до якого здійснюється в режимі реального часу (24/7/365) без ідентифікації особи.

Так, протягом поточного року лише за результатами розгляду звернень народних депутатів України встановлено випадки не надходження до ДПС інформації про чеки РРО, надруковані на деяких мережевих АЗС. За результатами розгляду таких звернень організовано та проведено 82 фактичні перевірки ризикових АЗС. За їх результатами встановлено низку порушень нормативно-правових актів, які регламентують порядок реалізації пального в Україні, та застосовано близько 7 млн грн штрафних (фінансових) санкцій.

ДПС інформує небайдужих громадян, які володіють інформацією щодо суб’єктів господарювання (адрес їх господарських об’єктів), які здійснюють реалізацію пального з порушенням вимог діючого законодавства та/або реалізують пальне без застосування РРО (та/або під час перегляду та пошуку у відкритій частині «Електронного кабінету» отриманого чеку РРО встановлено його відсутність) про можливість повідомляти Державну податкову службу України (Львівська площа, 8, м. Київ, 04053, або за телефонами 0800 501 007 та (044) 272 62 55) про такі факти.

Для всебічного та якісного розгляду таких звернень просимо за можливості зазначати: адресу господарського об’єкту, назву суб’єкта господарювання (мережі АЗС), з наданням (за наявності) підтверджуючого документу (чека РРО) або будь яку іншу інформацію, яка може бути використана при проведенні контрольно-перевірочних заходів.


Яка вартість земельної ділянки (в межах/за межами України) зазначається в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації, в тому числі якщо у договорі купівлі-продажу відсутня експертна грошова оцінка?

Відповідно до п. 1 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) одноразове (спеціальне) добровільне декларування – це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою, визначеною пунктом 3 цього підрозділу, належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до 01 січня 2021 року.
Згідно з п.п. «б» п. 4 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ об’єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування (далі – об’єкти декларування) можуть бути визначені підпунктами 14.1.280 і 14.1.281 п. 14.1 ст. 14 ПКУ активи фізичної особи, що належать декларанту на праві власності (в тому числі на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності) і знаходяться (зареєстровані, перебувають в обігу, є на обліку тощо) на території України та/або за її межами станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації, у тому числі, але не виключно нерухоме майно (земельні ділянки, об’єкти житлової і нежитлової нерухомості).
Пункт 7 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ визначає базу для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування виходячи із конкретних об’єктів декларування.
Згідно з п. 7.2 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ для об’єктів декларування, визначених, зокрема п.п. «б» п. 4 підрозд. 9 прим. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, база для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування визначається, зокрема, але не виключно, як:

 • витрати декларанта на придбання (набуття) об’єкта декларування;
 • вартість, що визначається на підставі оцінки майна та майнових прав, фінансових інструментів, інших активів. Оцінка щодо об’єкта декларування проводиться відповідно до законодавства країни, де знаходиться такий актив. Вартість активів, визначена в іноземній валюті, відображається в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації у гривні за офіційним курсом національної валюти, встановленим Національним банком України станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації.

Декларант може додати до одноразової (спеціальної) добровільної декларації відповідні документи або належним чином засвідчені їх копії, що підтверджують вартість об’єктів декларування, які знаходяться (зареєстровані) на території України.
Декларант зобов’язаний документально підтвердити вартість об’єктів декларування шляхом додання до одноразової (спеціальної) добровільної декларації засвідчених належним чином копій документів, що підтверджують вартість об’єктів декларування, у разі якщо такі об’єкти знаходяться (зареєстровані) за межами України.
Слід зазначити, що правові засади проведення оцінки земель, професійної оціночної діяльності у сфері оцінки земель в Україні визначено Законом України від 11 грудня 2003 року № 1378-IV «Про оцінку земель» із змінами та доповненнями.
Враховуючи викладене, фізична особа – декларант, яка має у власність об’єкт нерухомого майна (земельну ділянку), придбаного за рахунок доходів з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки, при поданні одноразової (спеціальної) добровільної декларації зазначає базу для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, яка визначається, зокрема, але не виключно, як:
витрати декларанта на придбання (набуття) об’єкта декларування;
вартість, що визначається на підставі оцінки майна та майнових прав, фінансових інструментів, інших активів. Оцінка щодо об’єкта декларування проводиться відповідно до законодавства країни, де знаходиться такий актив.
Водночас, декларант самостійно приймає рішення щодо визначення активів та інформації щодо них, що будуть зазначені ним у одноразовій (спеціальній) добровільній декларації.


Які активи є об’єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування?

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що об’єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування можуть бутиактиви фізичної особи, що належать декларанту на праві власності (в тому числі на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності) і знаходяться (зареєстровані, перебувають в обігу, є на обліку тощо) на території України та/або за її межами станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації, у тому числі, але не виключно:
а) валютні цінності (банківські метали, крім тих, що не розміщені на рахунках, національна валюта (гривня) та іноземна валюта, крім коштів у готівковій формі, та права грошової вимоги (у тому числі депозит (вклад), кошти, позичені третім особам за договором позики), оформлені у письмовій формі з юридичною особою або нотаріально посвідчені у разі виникнення права вимоги декларанта до іншої фізичної особи;

б) нерухоме майно (земельні ділянки, об’єкти житлової і нежитлової нерухомості).
Для цілей цього підрозділу до нерухомого майна належать також об’єкти незавершеного будівництва, які:

 • не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, але майнові права на такі об’єкти належать декларанту на праві власності;
 • не прийняті в експлуатацію та розташовані на земельних ділянках, що належать декларанту на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або на праві довгострокової оренди або на праві суперфіцію;

 в) рухоме майно, у тому числі:

 • транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми;
 • інше цінне рухоме майно (предмети мистецтва та антикваріату, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби тощо);

г) частки (паї) у майні юридичних осіб або в утвореннях без статусу юридичної особи, інші корпоративні права, майнові права на об’єкти інтелектуальної власності;
ґ) цінні папери та/або фінансові інструменти, визначені законом;
д) права на отримання дивідендів, процентів чи іншої аналогічної майнової вигоди, не пов’язані із правом власності на цінні папери, частки (паї) у майні юридичних осіб та/або в утвореннях без статусу юридичної особи;
е) інші активи фізичної особи, у тому числі майно, банківські метали, що не розміщені на рахунках, пам’ятні банкноти та монети, майнові права, що належать декларанту або з яких декларант отримує чи має право отримувати доходи на підставі договору про управління майном чи іншого аналогічного правочину та не сплачує власнику такого майна частину належного власнику доходу.


Заповнення та терміни подання податкової декларації платника ЄП у разі зміни протягом звітного року групи платника ЄП

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що  платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду та відображають у ній обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені п. 295.1 ст. 295 ПКУ, а також відомості про суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нарахованого сплаченого у порядку, визначеному законом.

Платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

Платники єдиного податку третьої групи - ФОП у складі податкової декларації платника єдиного податку за IV квартал податкового (звітного) року подають також відомості про суми єдиного внеску, нарахованого, обчисленого і сплаченого в порядку, визначеному законом для даної категорії платників.
Згідно з п.п. 296.5.1 п. 296.5 ст. 296 ПКУ, платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у п. 291.4 ст. 291 ПКУ, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої груп, або відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ.

У податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15%, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними главою 1 розд. XIV «Спеціальні податкові режими» ПКУ.

При цьому платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо відображають:

 • щомісячні авансові внески, визначені;
 • обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;
 • обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 %  - у разі перевищення обсягу доходу.

Платники єдиного податку третьої групи (ФОП) у податковій декларації окремо відображають:

 •  обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;
 •  обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15% -  у разі перевищення обсягу доходу.

Нагадаємо, що 01 січня 2021 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України (далі - Мінфін) від 09.12.2020 № 752 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578» (далі - Наказ № 752), згідно з яким внесено зміни, зокрема, до форми податкової декларації платника єдиного податку - ФОП, затвердженої наказом Мінфіну від 19.06.2015 № 578 зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінфіну від 17.03.2017 № 369.
Декларація за оновленою формою, у редакції Наказу № 752, подається починаючи зі звітних податкових періодів 2021 року  2 Наказу № 752.
Таким чином, ФОП - платник єдиного податку першої - третьої груп, яка протягом року самостійно прийняла рішення про зміну групи платника єдиного податку, в т. ч. з IV кварталу звітного року (незалежно від нової обраної групи платника єдиного податку), подає до контролюючого органу Декларацію наростаючим підсумком у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, в якій заповнює відповідні розділи Декларації для відповідної групи платника єдиного податку, на якій перебував такий платник.
У подальшому платниками єдиного податку, які змінили групу платника єдиного податку протягом звітного року, Декларація подається наростаючим підсумком:

- платниками єдиного податку першої та другої груп (за умови не перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного для цих груп) у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду,

- платниками єдиного податку третьої групи у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, в якій заповнюються відповідні розділи (показники господарської діяльності):

 • для платника єдиного податку відповідної групи, на якій перебував такий платник – показники за минулий період;
 • для платника єдиного податку відповідної групи, яку обрав (на якій перебуває) такий платник - показники за податковий (звітний) період.

Де платник податків може отримати інформацію щодо рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та зборів на відповідній території

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що до повноважень сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, щодо податків та зборів, зокрема, належать:

встановлення ставок місцевих податків та зборів в межах ставок, визначених ПКУ;
прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів, зміну розміру їх ставок, об’єкта оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пільг, яке тягне за собою зміну податкових зобов’язань платників податків та яке набирає чинності з початку бюджетного періоду - п. 12.4 ст. 12 Податкового кодексу України  (далі - ПКУ).

ДПС  не пізніше 25 вересня поточного року оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті зведену інформацію про розмір та дату встановлення на відповідних територіях ставок місцевих податків та/або зборів, а також про встановлені на відповідних територіях податкові пільги  - абз.9 п.п. 12.3.3 п. 12.3 ст. 12 ПКУ.
Вказана інформація (у розрізі областей) розміщена на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням: Головна/Законодавство/Податки, збори, платежі/Ставки місцевих податків та зборів. Також на офіційному вебпорталі ДПС розміщено рубрику «Рішення місцевих рад».

Водночас, платники податків для уточнення інформації щодо прийнятих відповідним органами місцевого самоврядування рішень можуть звертатися до місцевої ради, на території якої знаходяться об’єкти оподаткування.


Які строки для подання та розгляду контролюючим органом скарги на вимогу про сплату недоїмки зі сплати ЄВ та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що скаргу на вимогу контролюючого органу про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу (далі - скарга) подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником єдиного внеску вимоги про сплату єдиного внеску, з повідомленням про це контролюючого органу, який прийняв вимогу про сплату єдиного внеску.

Контролюючий орган, який розглядає скаргу, зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів з дня отримання скарги на адресу платника єдиного внеску поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.

Керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу може прийняти рішення про продовження строку розгляду скарги понад 20-денний строк, але не більше 60 календарних днів, та письмово повідомити про це платника єдиного внеску до закінчення 20-денного строку.

Відповідно до п. 52 прим. 8 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України тимчасово, на період по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиняється перебіг строків, встановлених, зокрема, ст. 56 ПКУ (в частині процедури адміністративного оскарження) щодо скарг платників податків, що надійшли (надійдуть) по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року. Таке зупинення не породжує будь-яких наслідків, передбачених ст. 56 ПКУ.

З першого календарного дня місяця, наступного за місяцем, в якому завершується дія карантину, встановленого КМУ на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), перебіг строків, які зупинялися відповідно до п. 52 прим. 8 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, продовжується з урахуванням часу, що минув до такого зупинення.


Фізична особа – резидент України

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що  фізична особа – резидент України - це фізична особа, яка має місце проживання в Україні.
Якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні.

У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від’їзду) протягом періоду або періодів податкового року.
Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім’ї або її реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності.

Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи попередні положення цього підпункту, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України.     Якщо всупереч закону фізична особа - громадянин України має також громадянство іншої країни, то з метою оподаткування цим податком така особа вважається громадянином України, який не має права на залік податків, сплачених за кордоном, передбаченого ПКУ або нормами міжнародних угод України.

Якщо фізична особа є особою без громадянства і на неї не поширюються  вищенаведені положення, то її статус визначається згідно з нормами міжнародного права.
Достатньою підставою для визначення особи резидентом є самостійне визначення нею основного місця проживання на території України у порядку, встановленому ПКУ, або її реєстрація як самозайнятої особи.


Як ФО – громадянин, яка не є СГ, може отримати інформацію про наявність (відсутність) у неї податкового боргу?

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що фізичні особи – громадяни України, які не є суб’єктами господарювання, інформацію про наявність або відсутність у них податкового боргу можуть отримати, скориставшись Електронним кабінетом ДПС України, вхід до якого здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, та  через офіційний вебпортал ДПС.

У приватній частині Електронного кабінету режим «Стан розрахунків з бюджетом» надає користувачу Електронного кабінету доступ до своїх особових рахунків зі сплати податків, зборів та інших платежів (дані інтегрованої картки платника).
Червоним кольором позначені суми заборгованості перед бюджетом.
Важливо:  Вхід до приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID).
Дізнатись про наявність податкового боргу  платник податків може також із  надісланої або врученої йому податкової вимоги у порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.
Податкова вимога може надсилатися (вручатися) контролюючим органом за місцем обліку платника податків, в якому обліковується податковий борг платника податків за наявності боргу в сумі 3060,0 грн. (сто вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)

Звернемо увагу, що податкова вимога не надсилається (не вручається), а заходи, спрямовані на погашення (стягнення) податкового боргу, не застосовуються, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує ста вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  (3060,0грн.).

У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує сто вісімдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, контролюючий орган надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податків.
Фізичні особи – громадяни мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу:

 • за своєю податковою адресою для проведення звірки даних щодо нарахованої суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 • за своєю податковою адресою (місцем реєстрації) для проведення звірки даних щодо нарахованої суми транспортного податку;
 • за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо нарахованої суми плати за землю.

Підприємці-спрощенці Київської області сплатили 2,4 млрд грн єдиного податку

За 10 місяців поточного року підприємці-спрощенці сплатили до бюджетів громад 2,4 млрд грн єдиного податку. Про це повідомила начальник ГУ ДПС у Київській області Олена Виноградова, підкресливши, що надходження січня-жовтня 2021 року перевищують минулорічний показник на 24%. У грошовому еквіваленті це дорівнює 461 млн грн додаткових для місцевих бюджетів коштів.   Із загальної суми традиційно переважну частину забезпечили фізичні особи – підприємці: станом на 1 листопада скарбниці громад отримали майже 2 мільярди гривень з темпом приросту 27% або 421 млн грн. На 26% збільшили сплату єдиного податку юридичні особи (ІІІ група), сплативши 254 млн грн з додатковою сумою 52 млн грн.  У свою чергу, аграрії-спрощенці забезпечили місцевій казні 208,5 млн грн.

Найбільші суми до казни спрямували платники Бучанського району – 714 млн грн, Білоцерківського – 416 млн грн та Білоцерківського – 333 млн грн.


Університет державної фіскальної служби України оголошує V Всеукраїнський Мистецький конкурс

Університет державної фіскальної служби України оголошує V Всеукраїнський Мистецький конкурс «Податкова абетка» для учнів 1-4 класів, «Сьогодення та майбутнє податкової та митної справи» - для учнів 5-9 класів, як одного із незалежних складових Всеукраїнського конкурсу «Податківець майбутнього». Конкурс носить тематичний характер, метою якого є популяризація податкової та митної грамотності, сприяння творчому підходу до виховання та формування свідомого ставлення до сплати податків у дітей та молоді шкільного віку, налагодження партнерських відносин між податківцями та майбутніми платниками податків.

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ!

Більше інформації за лінкомhttps://www.facebook.com/photo?fbid=1621700221506029&set=a.113100319032701


Обирайте електронний формат спілкування з податковими органами

Головне управління ДПС у Київській області у період поширення коронавірусної хвороби  COVID-19, з метою уникнення загрози розповсюдження інфекції та задля економії часу, рекомендує платникам податків обирати електронний формат спілкування з податковими органами.

Електронні сервіси ДПС, зокрема, сервіси Електронного кабінету надають  змогу подати податкові декларації (розрахунки) засобами електронного зв’язку через Електронний кабінет та надіслати заяви, листи, отримати довідки й ознайомитись із корисною інформацією: 

- інформацію про стан розрахунків з бюджетом можна отримати у меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету.

Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС надсилається за формою «F/J1300204» через меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного кабінету.

На Запит платника податків відповідь надсилається через Електронний кабінет не пізніше 15-ти робочих днів з дня його отримання у вигляді витягу з інформаційної системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами за формою «F/J1400204» (далі – Витяг). Витяг формується за період вибраний платником податків при створені Запиту з урахуванням строків давності.

-надіслати через Електронний кабінет заяву про повернення помилково/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені за формою J/F 1302001 разом з копією платіжного документа, який надсилається як документ довільного формату ( форма F/J 1360102).Звертаємо увагу, що заява про повернення помилково та/або надмiру сплачених сум грошових зобов’язань та пенi подається платником до територіального органу ДПС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми.

-у меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного кабінету  платник може створити та надіслати Заяву про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи за формою J1300305 (для юридичних осіб) або F1300305 (для фізичних осіб).

- будь-який платник податку: юридична особа, фізична особа - підприємець, фізична особа може надіслати лист (запит тощо) у довільній формі через Електронний кабінет до відповідного органу ДПС за місцезнаходженням юридичної особи (місцем проживання фізичної особи) щодо отримання довідки-підтвердження статусу податкового резидента України (далі – Довідка).

- у меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету створено можливість надіслати лист (запит тощо) до відповідного органу ДПС.
- фізичні особи у меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету мають можливість після ідентифікації за допомогою платіжної системи сплатити податки, збори, платежі за допомогою платіжної карти.
У приватній частині Електронного кабінету інформація щодо облікових даних, поданої звітності, стану розрахунків з бюджетом, листів, запитів, реєстрації податкових накладних та інших сервісів оновлюється в режимі реального часу.

Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.


На Київщині зростає кількість самозайнятих осіб

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що станом на 01.11.2021 на обліку в територіальних органах ГУ ДПС області перебуває 189516 платників, з них 80235 юридичних осіб та 109281 фізичних осіб (станом на 01.11.2020 на обліку перебувало 180068 платників, з них77496 юридичних осіб та 102572 фізичних осіб), тобто кількість зросла на 9448, з них 2739 юридичних та 6709 фізичних осіб.

Зростання кількості самозайнятих осіб свідчить про те, що все більше громадян забезпечує себе роботою самостійно та створює нові робочі місця.

Протягом січня-жовтня 2021 територіальними органами ГУ ДПС у Київській області зареєстровано 18294  новостворених СГД, з них 2891 юридичних осіб та 15403 фізичних осіб (за січень-жовтень 2020 року зареєстровано 15532  новостворених СГД, з них 2809 юридичних осіб та 12723 фізичних осіб).

Кількість припинених протягом січня-жовтня 2021 року СГД складає – 9594, з них 948 юридичних осіб та 8646 фізичних осіб (протягом січня-жовтня 2020 року кількість припинених СГД складала – 10726, з них 551 юридичних осіб та 10175  фізичних осіб);

Станом на 01.11.2021 платниками ПДВ зареєстровано 17340 платників, з них 15954 юридичних осіб та 1386 фізичних осіб (станом на 01.11.2020 платниками ПДВ було зареєстровано 17194платників, з них 15901 юридичних осіб та 1293  фізичних осіб).

Станом на 01.11.2021 зареєстровано 274759 платників єдиного соціального внеску, з них 81946юридичних осіб та 192813 фізичних осіб (станом на 01.11.2020 було зареєстровано 253393платників єдиного соціального внеску, з них 76227 юридичних осіб та 177166 фізичних осіб).

Протягом січня-жовтня 2021 року сектором ведення ДРФО управління електронних сервісів у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків зареєстровано 514 осіб, з них 447іноземців (протягом січня-жовтня 2020 року було зареєстровано  402 особи, з них 222 іноземців).

В цілому по Київській області протягом січня-жовтня 2021 року видано 57277 карток платника податків або внесено відмітку до паспорта громадянина України про право здійснювати діяльність без реєстраційного номеру облікової картки платника податків (протягом січня-жовтня 2020 року було видано 52344 карток).


Суми податків та внесків, які сплачуватимуться ФОП з 01 січня 2022 року

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що 02 листопада 2021 року  Верховна Рада України  прийняла за основу проєкт  Закону України «Про Державний бюджет України  на 2022 рік».

Отже, показники, на які ми  очікуємо з 01 січня  2022 року:

Мінімальна заробітна плата:

у місячному розмірі:        з 01 січня 2022 року    -  6500,0 грн.,

                                             з 01 жовтня 2022 року -  6700,0 грн.

у погодинному розмірі:   з 01 січня 2022 року    -  39,26 грн.,

                                             з 01 жовтня 2022 року -  40,46 грн.

Нарахування ЄСВ:

Ставка нарахування  єдиного внеску становить 22%.

Мінімальний розмір страхового внеску:

 з 01 січня 2022 року -  1430,0 (6500,0 х 22%),

 з 01 жовтня 2022року - 1474,0 грн. (6700,0 х 22%).

Максимальна сума страхового внеску:

з 01 січня 2022 року  складає 21450,0 грн.: максимальна величина бази нарахування ЄСВ становить   15 розмірів мінімальної заробітної плати (6500,0 х 15 = 97500,0 грн.), звідси максимальна сума страхового внеску 21450,0 грн.

(6500,0 х 15 х 22%). Тобто, це максимальна сума ЄСВ, яка сплачується за умови, що сума отриманого застрахованою особою доходу складе  97 500 грн. в місяць та більше.

з 01 жовтня 2022 року максимальна сума страхового внеску складе 22110 грн. (6700,0 х15 х 22%).

Прожитковий мінімум  для працездатних осіб з 01 січня 2022 року - 2481,0 грн., з 01 липня - 2600,0 грн., з 01 грудня - 2684,0 грн.

Виходячи з  приведених  показників,  суми податків та внесків для фізичних осіб - підприємців - платників єдиного податку у 2022 році  складатимуть:.

ФОП I групи

ЄСВ   - з 01 січня 2022 - 1430,0 грн.

           - з 01 жовтня 2022 - 1474,0 грн.

Єдиний податок - 248,10 грн. – не більше 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01 січня 2022.

ФОП II групи

ЄСВ  - з 01 січня 2022 - 1430,0 грн.

          - з 01 жовтня 2022 - 1474,0 грн.

Єдиний податок - 1300,0 гривень - 20% від мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на 01 січня 2022 року.

Нагадуємо, що ставки єдиного податку у відсотках (фіксовані ставки) встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об'єднаних територіальних громад.

ФОП III група

ЄСВ  - з 01 січня 2022 - 1430,0 грн.

          - з 01 жовтня 2022 - 1474,0 грн.

Єдиний податок - 5% доходу,  або 3% доходу та ПДВ.

ФОП  загальної системи оподаткування

ЄСВ  - з 01 січня 2022 - 1430,0 грн.

          - з 01 жовтня 2022 - 1474,0 грн.

Доходи ФОП на загальній системі оподаткування, отримані протягом календарного року від господарської діяльності, оподатковуються за ставкою 18%  ПДФО та 1,5%  військового збору від чистого доходу, який визначається як різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю.

* ЄСВ  наведено у мінімальному розмірі страхового внеску,  а максимальна сума страхового внеску з 01 січня 2022 року  складатиме 21450,0 грн.: максимальна величина бази нарахування ЄСВ становить  97500,0 грн. - 15 розмірів мінімальної заробітної плати (6500,0 х 15 х 22%). Тобто, це максимальна сума ЄСВ, яку сплачуватиме ФОП,  якщо сума отриманого ним доходу складе  97500,0 грн. в місяць та більше.

З 01 жовтня 2022 максимальна сума страхового внеску складе 22110 грн. (6700,0 х 15 х  22%).


Торгівля рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, повинна здійснюватися за наявності відповідних ліцензій

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що з 01 січня 2021 року положення стосовно ліцензування оптової та роздрібної торгівлі застосовуються  також до рідин, які використовуються в  електронних сигаретах.

Таким чином,  роздрібна (оптова) торгівля рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, з 01 січня 2021 року повинна здійснюватися за наявності відповідних ліцензій – ця норма передбачена змінами, внесеними до Закону України №481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» Законом України від 16.01.2020 № 465 - IX .

Нагадаємо, що ст.15 Закону України  № 481встановлено, що  оптова торгівля на території України алкогольними напоями та тютюновими виробами, а також роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами, можуть здійснюватися суб’єктами господарювання  всіх форм власності за наявності у них ліцензій.

Звертаємо увагу,  що з 01 січня 2021 року  набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України  від 23.12.2020 року №1308  «Про внесення змін до постанови  Кабінету Міністрів України  від 5 серпня 2015р. №609», якою внесено зміни до переліку органів ліцензування.

З 01 січня 2021 року територіальні органи ДПС  оформляють та видають  ліцензії :

 • на оптову торгівлю спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються  в електронних сигаретах, і пальним;
 • на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються  в електронних сигаретах, та пальним;
 • на зберігання пального.

ГУ ДПС у Київській області

Джерело інформації: https://kyiv.tax.gov.ua

Фото без опису


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних