Оголошення

Дата: 25.08.2021 16:55
Кількість переглядів: 551

Про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної  посади директора
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ВОЛОДАРСЬКА ЛІКАРНЯ»

Правові підстави проведення конкурсу:

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрі України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (із змінами), Статуту КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ВОЛОДАРСЬКА ЛІКАРНЯ», затвердженого рішенням сесії Володарської селищної ради VIII скликання  від 26 січня 2021 року  № 53-02(І)-П-VІІІ, рішення сесії Володарської селищної ради VIII скликання  від 06 серпня  2021 року № 331-06-П-VIII «Про оголошення конкурсу на зайняття посади директора КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ВОЛОДАРСЬКА ЛІКАРНЯ»» та рішення виконавчого комітету  Володарської селищної ради від 11 серпня  2021 року № 192  «Про проведення конкурсу на посаду директора КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ВОЛОДАРСЬКА ЛІКАРНЯ»

Найменування закладу:

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ВОЛОДАРСЬКА ЛІКАРНЯ»

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу:

вул. Коцюбинського, 25,  смт Володарка,  Білоцерківський район, Київська  область, 09301. 

Основні напрямки діяльності:

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ВОЛОДАРСЬКА ЛІКАРНЯ»  (далі – Підприємство)  є закладом охорони здоров’я - комунальним унітарним некомерційним підприємством Володарської селищної ради, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги на території Володарської територіальної громади в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

 • медична практика;
 • створення спільно із Засновником умов, необхідних для забезпечення надання доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;
 • надання пацієнтам відповідно до законодавства медичних послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належної профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності;
 • надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);
 • організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я Київської області шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;
 • організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я Київської області з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності; направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
 • проведення профілактичних оглядів;
 • здійснення господарської діяльності, пов'язаної з придбанням, зберіганням, перевезенням, реалізацією (відпуском), використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у порядку, визначеному законодавством України;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
 • провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;
 • здійснення іншої, не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

Фінансове забезпечення Підприємства

Затверджено кошторисні призначення на 2021 рік для фінансового забезпечення діяльності КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ВОЛОДАРСЬКА ЛІКАРНЯ»: з місцевого бюджету  у сумі  2067212  грн, заплановано з  Національної служби здоров’я України в сумі 13213522,48 грн.

Ознайомитись із Статутом та структурою закладу можна у Засновника (Володарської селищної ради):

Документи для участі у конкурсі подаються до уповноваженого органу управління  (площа Миру, 4, смт Володарка, Білоцерківський район, Київська область, 09301)  з 08.00 год. 26.08.2021 року по 16.45 год. 08.09.2021.

 За довідками звертатись: площа Миру, 4, смт Володарка, Київська область (kadru_volodarka@ukr.net), тел. 5-02-04

Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі:

 • копія паспорта громадянина України;
 • письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 постанови КМУ від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (із змінами);
 • резюме у довільній формі;
 • автобіографія (у випадках, визначених законодавством);
 • копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 • згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до постанови КМУ від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (із змінами);
 • конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
 • довідка МВС про відсутність судимості;
 • медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
 • попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3  до постанови КМУ від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (із змінами);
 • заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до постанови КМУ від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (із змінами);
 •  підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендентів:

 Вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров'я" та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я".

Стаж роботи на керівних посадах районного рівня - 5 років.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція може містити проєкт плану розвитку КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ВОЛОДАРСЬКА ЛІКАРНЯ» на середньострокову перспективу (три-п'ять років), в якому передбачаються:

 • план реформування закладу протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків;
 • пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу,   підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці:

Оплата праці здійснюється відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005  № 308/519  «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», зі змінами та доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.10.2005 за  № 1209/11489.

Дата та місце проведення конкурсу:

Засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття посади директора КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВОЛОДАРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «ВОЛОДАРСЬКА ЛІКАРНЯ» відбудеться 10.09.2021 о 15:00 год.  за адресою: площа Миру, 4, смт Володарка, Білоцерківський район,  Київська область.

Фото без опису


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних